ANGpracownia2

Almanach Sztuki
Dolnego Śląska i Śląska Opolskiego
Tom I
Wrocław 2006